GASOPAS compta amb un dels primers punts de recàrrega per a vehicles elèctrics del Principat
situat al centre del Pas de la Casa.