1,121 €/l

Gasolina sense plom ’95

0,983 €/l

Dièsel de locomoció