1,154 €/l  08/07/2019

Gasolina sense plom ’95

1,018 €/l  08/7/2019

Dièsel de locomoció