1,080 €/l

Gasolina sense plom ’95

1,018 €/l

Dièsel de locomoció