1,120 €/l

Gasolina sense plom ’95

1,052 €/l

Dièsel de locomoció