1,168 €/l

Gasolina sense plom ’95

1,062 €/l

Dièsel de locomoció