1,149 €/l

Gasolina sense plom ’95

1,005 €/l

Dièsel de locomoció